Fișă de articol.

Image Alt

Date noi despre emisiunile divizionare moldoveneşti bătute de Petru I (cca 1375- 1391/1392) / New data on Moldavian division specimens minted by Peter I (ca 1375-1391/1392)

Autori
Secţiunea
Limba de redactare română (rezumat în engleză şi română)
Descriptori
Excerpt Subiectul acestui articol îl reprezintă emisiunile monetare divizionare ale lui Petru I. Recent, în colecţii private din Ucraina au fost identificate două piese noi de acest gen (nr. 1-2). Ele completează lista exemplarelor deja introduse în circuitul ştiinţific. Printre ele se regăseşte o monedă provenită dintr-o colecţie bucovineană (nr. 4), două exemplare din tezaurul Buruieneşti (nr. 5-6) şi o piesă din aşa-zisul „fond Moscova”, din vechea colecţie a Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române (nr. 3).
Pentru cele şase piese în discuţie au fost elaborate criterii tipologice care s-au dovedit a fi
strâns legate de tipologia groşilor, nominal de bază al sistemului monetar moldovenesc. Din datele obţinute rezultă că pentru aversuri avem două tipuri principale (I şi III), cu două subtipuri (B şi F), în timp ce reversurile reprezintă trei subtipuri a două tipuri diferite (Ba al tipul I, Bb şi Ea al tipului II). Monedele din catalogul nostru au fost bătute cu şase perechi de matriţe, fără a avea o legătură între ele. Analiza iconografică a pieselor, prezentată în planşa II, sugerează cronologia relativă a emisiunilor monetare. Conform acesteia, emisiunile cu aversurile ce au şapte flori de crin, de la tipul IB, pot fi considerate mai timpurii (nr. 1-5), iar cele cu cinci flori de crin, de la tipul IIIF, mai târzii (nr. 6).
Analiza metrologică a pieselor indică o greutate medie a lor de 0,28 grame şi un diametru de 12,5 mm. Această greutate medie reprezintă circa o treime din greutatea pieselor epigrafe cunoscute. Deocamdată, având datele incomplete, este dificil de identificat standardul metrologic impus de stat pentru aceste emisiuni. Trebuie să precizăm că echivalentul pieselor de acest gen se regăseşte în sistemul metrologic polono-maghiar, în perioada când cele două regate au intrat în uniunea personală a lui Ludovic I, între 1370 şi 1382.
Pentru datarea emisiunilor divizionare trebuie luate în considerare două repere: limita cronologică inferioară, legată de crearea sistemului monetar moldovenesc, între 1379-1380/1382 şi limita superioară, fixată de ascunderea tezaurului de la Buruieneşti, eveniment care ar putea fi plasat în jurul anilor 1385/1386. De asemenea, credem că introducerea emisiunilor divizionare în sistemul monetar moldovenesc s-ar fi petrecut înainte de anul 1382, în perioada când Principatul se mai
afla sub puternica influenţă a regatului polono-maghiar, fiind antrenat în uniunea monetară creată de Ludovic I.
Emiterea concomitentă a celor două valori nominale moldoveneşti – groşi şi jumătăţi de groşi de acelaşi tip şi executate de către aceiaşi gravori – trebuie să se fi întins pe o perioadă de câţiva ani. Astfel că este posibil ca baterea pieselor divizionare să se fi prelungit şi în primul sau chiar primii ani de domnie ai Mariei de Anjou. În stadiul actual al cercetării, folosind repere istorice pe care le avem la îndemână, optăm pentru o perioadă mai largă de datare, ce poate fi situată în jurul anului 1382, respectiv cu unul, maxim doi ani înainte şi după data aceasta.
Paginaţia |<    <<  389-406   >>    >|
Descarcă fişierul
Titlul volumului de apariție
  • Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice: RCAN; VI; anul 2020
    • Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice: RCAN; VI; anul 2020
    • Intră pe volum
Editura Publicat de: Cetatea de Scaun
Loc publicare Bucureşti